gunnar strömmers föräldrar |Under sina tidiga yrkesverksamma år arbetade Gunnar Strömmer för Moderata Ungdomsförbundet i […]