Romina Pourmokhtari  Biografi Den svenska politikern Romina Pourmokhtari, som föddes den 12 november 1995 i […]